Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Nem ve Rutubet yalıtım yapılması ( Kapilerin su yalıtımı )  foto galeri

 Zemin sularının kapilerin  yöntemle  yükselmesi  sonucu  oluşur.

a) Yeni yapılan binalarda nem ve rutubet yalıtımı yapılması

     Duvar örülmeden önce zemine çimento esaslı kristalize malzemeler ile su yalıtımı yapılır. Sonra duvar 1 m yüksekliğe kadar su itici sıva harcı ile sıvanır.

b) Eski  binalarda :

    Zemine yakın bölgelerde boyası kabarmış, sıvası dökülmüş, yer yer betonarme donatısı       ( demiri )  paslanmış olan yapılarda.  Önce  kabaran  bölümler temizlenir ilgili yerlere su itici ilaç enjekte edilir.  Sonra özel sıvası ile sıvanır. Böylece görüntü bozukluğundan kurtulunur, yapıda sağlığına kavuşur.